Dersin amacı, binalar, karayolları, köprüler, barajlar, enerji santralleri, istinat yapıları, imalathane, fabrika, atölye vb. inşaat mühendisliği yapılarında temel güvenilirlik ve risk kavramlarına ait yapısal bilgi, ilke ve tanımlamaların sunulmasıdır.

Sık rastlanan yapılarda gözlemlenip değerlendirilebilen yapısal güvenilirlik hususları dersin başlıca konusudur. En son aşamada ise inşaat mühendisliği yapılarının olası risk ve etkilere karşı güvenliğinin genel olarak nasıl sağlanması gerektiği incelenecektir.
Yapı Güvenliği ve Proje Bilgisi (403) rev02.docxYapı Güvenliği ve Proje Bilgisi (403) rev02.docx